Business

"Ert behov styr vad vi levererar"

  Entreprenad inhouse

  Detta innebär att vi kommer till ert företag och sköter de delar av administrationen ni vill ha hjälp med däribland löneadministration, reseräkningar, underhåll av lönesystem, personaladministration etc.

  Fördelarna är att ni äger lönesystemet och all er data. Personalavdelningen och ekonomiavdelningen kan då alltid omgående extrahera de uppgifter de behöver.

  Vi tar ansvar för att det alltid finns en kunnig administratör som utför lönearbetet. Ni blir mindre sårbara då ni inte påverkas av sjukdom, semester eller annan frånvaro utan har ständigt kvalificerad personal med företagsspecifika kunskaper att tillgå.

  Vi effektiviserar er administration och dokumenterar lönerutinena. När och om ni är redo att anställa egen löneadministratör kan vi hjälpa till med rekrytering och upplärning av denna.

  Hur mycket tid och vilka tjänster ni köper skräddarsyr vi efter ert företags specifika behov och vi har möjligheten att vara flexibla vartefter era behov förändras.

  Kontakta oss gärna för att få veta mer eller för att be om offert.

  Outsourcing löner

  Vi sköter lönerna i vårt eget lönesystem och i våra egna lokaler.

  Fördelarna är att ni inte behöver reservera kontorsutrymmet för löneadministratören, köpa in arbetsverktyg eller lönesystem.

  Vi har ansvaret för att det alltid finns kunnig personal som utför arbetet och ni påverkas inte av semestrar, sjukdomar eller att tjänsten tillsätts av ny personal.

  Vi kan vara flexibla med hur mycket av kontroll av underlaget som görs av er repektive oss och ni väljer själva vilka tjänster ni vill köpa inom reseräkningar, löneadministration och personaladministration mm.

  Ert behov styr vad vi levererar.

  Kontakta oss gärna för att få veta mer eller för att be om offert.

  Behovsanalys

  Om ni behöver hjälp med behovsanalys för inköp av lönesystem, försystem, reseräkningssystem och liknande kan vi även tillhandahålla detta. Samlat har vi 35 års erfarenhet inom dessa olika områden och har kunskap om många av marknadens olika system.

  Kontakta oss gärna för att få veta mer eller för att be om offert.

  Effektivisering av administration

  Effektivisering av löneadministration är också det ett område vi tillhandahåller. Vi utför analyser och ser över era befintliga rutiner och ger ett förslag på möjliga områden att effektivisera. Vi kan även leda arbetet med att genomföra dessa förändringar och dokumentera löneprocessen.

  Kontakta oss gärna för att få veta mer eller för att be om offert

  Uthyrning av personal

  Uthyrning av personal sker i huvudsak genom 2 olika processer.

  1. Via Demski Konsulting – detta är ett verksamhetsområde som ligger något utanför vår kärna men om behov finns hos er och vi har personal tillgänglig försöker vi möta era önskemål och kan diskutera ett upplägg.

  Kontakta oss gärna för att få veta mer eller för att be om offert.

  2. Via partnern BomanKerer – BomanKerer är en konsultförmedlare och kan söka den resurs ni behöver från sin egna resursdatabas såväl som genom traditionella searchuppdrag.

  Rekrytering

  Vi samarbetar idag med BomanKerer i rekryteringssyften. BomanKerer har 15 års erfarenhet av rekryteringar inom flera områden och vi bistår med kunskapsanalys av personal och löneområdet.

  Kontakta oss gärna för att få veta mer eller för att be om offert.

  Denna hemsida använder cookies för statistik och inställningar. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Klicka och läs mer här.