Verksamhet

"Ert behov styr vad vi levererar"

  Entreprenad inhouse

  Detta innebär att vi arbetar i era system på distans och sköter de delar av administrationen ni vill ha hjälp med, däribland löneadministration, reseräkningar, underhåll av lönesystem, personaladministration etc.

  Fördelarna är att ni äger lönesystemet och all data. Personalavdelningen och ekonomiavdelningen kan då alltid omgående extrahera de uppgifter de behöver.     

  Vi tar ansvar för att det alltid finns en kunnig administratör som utför lönearbetet. Ni blir mindre sårbara då ni inte påverkas av sjukdom, semester eller annan frånvaro utan har ständigt kvalificerad personal med företagsspecifika kunskaper att tillgå. 

  Vi effektiviserar er administration och dokumenterar lönerutinerna. När och om ni är redo att anställa egen löneadministratör kan vi hjälpa till med rekrytering och upplärning av denna.

  Hur mycket tid och vilka tjänster ni köper skräddarsyr vi efter ert företags specifika behov och vi har möjligheten att vara flexibla vertefter era behov förändras. 

  Kontakta oss gärna för att få veta mer eller för att be om offert.

  Outsourcing löner

  Vi sköter lönerna i vårt eget lönesystem och i våra egna lokaler med samma närhet och tillgänglighet för varje anställd och chef som det interna lönekontoret.

  Fördelarna är att ni inte behöver avsätta en arbetsplats, köpa arbetsverktyg eller lönesystem och därmed slipper ni hantera supportärenden och kontakt med systemleverantör.

  Vi har ansvaret för att det alltid finns kunnig personal som utför arbetet och ni påverkas inte av semesterar, sjukdomar eller att tjänsten tillsätts av ny personal

  Vi är flexibla med hur mycket kontroll av underlaget som görs av er respektiver oss och ni väljer vilka tjänster ni vill köpa inom reseräkningar, löneadministration, personaladministration etc.

  Ert behov styr vad vi levererar.

  Kontakta oss gärna för att få veta mer eller för att be om offert.

  Konsultativt arbete

  Vi utför även konsultativt arbete kring schemaläggning, tidrapportering, reseräkningshantering, personaladminstration och lön. Några exempel är:

  Behovsanalys

  Om ni behöver hjälp med behovsanalys för inköp av lönesystem, försystem, reseräkningssystem eller liknande kan vi även tillhandahålla detta. Vi har erfarenhet inom dessa olika områden och har kunskap om många av marknadens olika system.

  Kontakta oss gärna för att få veta mer eller för att be om offert.

  Effektivisering av administration

  Effektivisering av löneadministration är också ett område vi tillhandahåller. Vi utför analyser och ser över era befintliga rutiner och ger förslag på möjliga områden att effektivisera. Vi kan leda arbetet med att genomföra förändringar och dokumentera löneprocessen

  Kontakta oss gärna för att få veta mer eller för att be om offert

  Uthyrning av personal

  Att hyra ut personal ligger något utanför vår verksamhets kärna men finns behov hos er och vi har personal tillgänglig så försöker vi hjälpa till och är villiga att diskutera ett upplägg.

  Rekrytering

  Vi jobbar inte aktivt med rekrytering men har ett ganska stort nätverk och vet ofta personer som börjat leta efter en ny plats personens kompetens och vad för person just ni behöver.

  Att rekrytera en specialistkompetens för lön kan ibland vara knivigt om man inte har fackkunskaperna så även här kan vi hjälpa till att se på personens kompetens och vad för person just ni behöver.
   

  "Ert behov styr vad vi levererar"
   

  Denna hemsida använder cookies för statistik och inställningar. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Klicka och läs mer här.