Outsourcing löner

Din entreprenadpartner

Outsourcing löner

Vi sköter lönerna i vårt eget lönesystem och i våra egna lokaler med samma närhet och tillgänglighet för varje anställd och chef som det interna lönekontoret.

Fördelarna är att ni inte behöver avsätta en arbetsplats, köpa arbetsverktyg eller lönesystem och därmed slipper ni hantera supportärenden och kontakt med systemleverantör.

Vi har ansvaret för att det alltid finns kunnig personal som utför arbetet och ni påverkas inte av semesterar, sjukdomar eller att tjänsten tillsätts av ny personal.

Vi är flexibla med hur mycket kontroll av underlaget som görs av er respektiver oss och ni väljer vilka tjänster ni vill köpa inom reseräkningar, löneadministration, personaladministration etc.

Ert behov styr vad vi levererar.

Kontakta oss gärna för att få veta mer eller för att be om offert.

Entreprenad inhouse

Detta innebär att vi arbetar i era system på distans och sköter de delar av administrationen ni vill ha hjälp med, däribland löneadministration, reseräkningar, underhåll av lönesystem, personaladministration etc.

Fördelarna är att ni äger lönesystemet och all data. Personalavdelningen och ekonomiavdelningen kan då alltid omgående extrahera de uppgifter de behöver.

Vi tar ansvar för att det alltid finns en kunnig administratör som utför lönearbetet. Ni blir mindre sårbara då ni inte påverkas av sjukdom, semester eller annan frånvaro utan har ständigt kvalificerad personal med företagsspecifika kunskaper att tillgå.

Vi effektiviserar er administration och dokumenterar lönerutinerna. När och om ni är redo att anställa egen löneadministratör kan vi hjälpa till med rekrytering och upplärning av denna.

Hur mycket tid och vilka tjänster ni köper skräddarsyr vi efter ert företags specifika behov och vi har möjligheten att vara flexibla vertefter era behov förändras.

Kontakta oss gärna för att få veta mer eller för att be om offert.

Offertförfrågan